Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Page 4 of 10

Barnehageplasser 2018

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage. Daglig leder opplyser at det på sameiets kvote i 2018 er følgende antall ledige plasser:

  • 6

Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære opptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.

Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.

Dette må være styret i hende innen 27. februar 2018.

Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

Felter markert med * er obligatoriske.

Spørsmålet må besvares for at innholdet i skjemaet skal bli sendt inn.

Parkering på området

Vi minner om at man i hovedsak skal parkere på egne plasser i carportanlegget, på gjesteparkeringen eller langs veien ved barnehagen. Parkeringsplassene til barnehagen kan benyttes utenom åpningstiden.

Dette gjelder også håndverkere! Er de avhengige av utstyr i bilene og må ha det lett tilgjengelig skal de hensette bilene der de er minst mulig i veien for andre som skal komme frem på området, og også legge igjen en lapp med mobilnummer slik at de enkelt kan kontaktes. Vi minner om skrivet med informasjon til håndverkere her: 

Det skal heller ikke parkeres på gresset. Dette er fristende flere steder, men gjøres i stor grad ved postkassestativet ved rekke 25. Det parkeres også ofte på snuplassen ved rekke 25. Både parkering på gresset og snuplassen har den siste tiden gitt større utfordringer for renovasjonsbilene som strever med å få snudd bilene og å få tømt søppeldunkene uten å ødelegge biler, kantstein, busker og søppelskur.

Av- og pålessing er selvfølgelig helt greit, men vurder hvor lenge bilen blir stående og om det er tid for søppeltømming.

Dugnad lørdag 28/10 kl 11

Styret minner om dugnad lørdag 28/10 kl 1100.

Informasjon blir hengt opp på postkassestativene og mer utfyllende arbeidsbeskrivelser per rekke distribueres i tide frem til dugnaden.

Vel møtt til felles innsats og glede!

Vi har fått støtte til elbil-lading

Oslo Kommune har innvilget vår søknad og vi får NOK 100 625.- i støtte til å gjennomføre prosjektet.

 

Vi har nå frist til 25. september 2018 med å ferdigstille anlegget og vi er i gang med å forhandle konkrete kontrakter med leverandører.
EL-Bilgruppen samles innen kort tid for å jobbe videre med dette.

Mer informasjon deles her og på Facebookgruppen etter hvert som arbeidet skrider frem. Selve installasjonen vil bli varslet i god tid.

Retningslinjer for håndverkere

Retningslinjer for håndverkere som arbeider på området vårt er nå tilgjengelige på nettsiden.  Punkter som beskrives er kjøring på området,  parkering, containere og støy.

Vi ber dere på det sterkeste om å gi denne informasjonen til håndverkere dere engasjerer. Dokumentet inneholder både norsk og engelsk versjon.

Dokumentet er tilgjengelig på menyen under Praktisk informasjon -> Håndverkere – retningslinjer.

Direkte link til dokumentet:
Informasjon til håndverkere.pdf

 

 

 

Husk gangfart!

Vi ønsker å minne alle om å holde gangfart (opptil 10 km/t) ved kjøring til eiendommene.

Vi er så heldige å ha mange små og store barn på området vårt og vi ønsker at disse skal ferdes og leke trygt her. Husk at barna kan leke rett rundt en sving eller komme løpende ut fra en utgangsdør, en gangvei eller busk, og at vi voksne skal klare å stoppe i tide. Minn også yngre sjåfører som bor her eller er innom dere om dette.

Husk at det kun er tillatt med nødvendig kjøring til eiendommene og at det ikke skal parkeres på veiene.

Høy gnager-aktivitet

Det har vært høy aktivitet av rotter og mus på området i sommer.  Vi har i dag hatt kontroll av åteboksene og giften i over halvparten av boksene viste seg å være oppspist.

Vi ber derfor alle om å bidra til at det er ryddig i hagene våre og på området generelt. Unngå å kaste hageavfall i skogen og sjekk at søppeldunkene er uten hull da dette gir gode oppholdssteder for gnagere.

Frukt- og bærhøsten nærmer seg med stormskritt, om den ikke allerede er her. Dette har dessverre en tendens til å føre til at mye deilig frukt blir liggende på bakken. Plukk det gjerne opp og kast det selv om det ikke kommer fra «ditt» tre.

 

 

Flere sykkeltyverier i natt!

Det er dessverre meldt om flere sykkeltyverier i sameiet i natt. Dette gjelder også sykler som har vært låst. Husk å låse syklene med kraftig lås.

Vi anbefaler å anmelde forholdet (husk rammenummer) til politiet.

Husk å flytte bilen i kveld!

Det er viktig at alle biler (og annet utstyr som skibokser etc.)  flyttes fra nedre garasjeplan innen i kveld. Vask settes i gang tidlig i morgen, så det er lurt å parkere bilen et annet sted allerede i kveld. Bruk gjesteparkeringen eller parker i naboveiene.

Ikke parker i garasjen igjen før du ser at arbeidet er ferdig utført og mannskapet har forlatt området vårt.

Vask av nedre garasjeplan

Ved gaterengjøring tidligere i vår stod det igjen flere biler på nedre garasjeplan, og vask ble derfor ikke gjennomført. Vi har nå fått tildelt ny dato:

Torsdag 1. juni

Det er viktig at alle biler flyttes. Vask settes i gang tidlig om morgenen, så det er lurt å parkere bilen et annet sted allerede onsdag kveld. Bruk gjesteparkeringen eller parker i naboveiene.

Ikke parker i garasjen igjen før du ser at arbeidet er ferdig utført og mannskapet har forlatt området vårt.

« Older posts Newer posts »

© 2020 Furulund Sameie

Theme by Anders NorenUp ↑