Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Page 2 of 10

Vårrengjøring torsdag 11. april

Veier, parkeringsplasser og garasjeanlegg feies og spyles torsdag 11. april.

Biler, tilhengere og annet må fjernes fra området kl 7:30 – 18:00.

Dette gjelder også håndverkere.

Husk årsmøte i kveld kl 20!

Vi minner om årsmøte i kveld kl 20 i Peisestuen i Ullern Menighetshus i Holgerslystveien mellom Ullern kirke og Bestum skole.

Husk å ta med ferdig utfylt møteseddel/fullmakt (siste side i årsrapporten).

Arsrapport-Furulund-Sameie-2018.pdf (4.6 MiB)

Årsmøte 2019

STYRET AVHOLDER ÅRSMØTE FOR FURULUND SAMEIE TORSDAG 21. MARS 2019 KL 20.00.
ÅRSMØTET AVHOLDES I ULLERN KIRKES MENIGHETSHUS.

FORSLAG TIL SAKER TIL ÅRSMØTET SENDES TIL STYRET PÅ E-POST STYRET@SKOGBRYNET.NET ELLER VIA KONTAKTSKJEMAET PÅ SAMEIETS HJEMMESIDE WWW.SKOGBRYNET.NET SENEST 28. FEBRUAR 2019.

VI HÅPER AT SÅ MANGE SOM MULIG KOMMER PÅ MØTET.

HILSEN STYRET
FURULUND SAMEIE

Barnehageplasser 2019

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage. Daglig leder opplyser at det på sameiets kvote i 2019 er følgende antall ledige plasser:

  • 14

Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.

Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.

Dette må være styret i hende innen 27. februar 2019.

Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

Felter markert med * er obligatoriske.

Spørsmålet må besvares for at innholdet i skjemaet skal bli sendt inn.

Åpen barnehage onsdag 13. februar

Det er åpen barnehage for søkere til barnehageplass i Skogbrynet Kanvas-barnehage onsdag 13. februar kl. 19.00 – 20.00.

Husk å søke hovedopptaket til Oslo kommune!

Mer info angående prioritering fra sameiet kommer innen kort tid.

Mer informasjon om barnehageplass finnes her.

Dugnad lørdag 27. oktober

Dato for høstens dugnad er lørdag 27. oktober kl 10-12 (dvs så lenge det er nødvendig). Oppgavelister blir delt ut i forkant av dugnaden.

Merk at man må vente med å kaste privat avfall i containerne til etter at dugnaden er avsluttet. Det er ikke anledning til å kaste farlig avfall, elektro, oppussingsavfall, maling, dekk og lignende i containerne.

 

Forsøpling etter festlige lag

Styret har fått klager på forsøpling etter festlige lag. Ta gjerne en prat med ungdommen om at området ikke ryddes av seg selv. Det er ikke greit at lekeplassen og området ellers er fullt av sneiper og tomflasker/ølbokser.

Utplassering av poretrykksmålere

I forbindelse med forbedelser til byggingen av Fornebubanen blir det satt ut poretrykksmålere på området.

 

Ny informasjon av dagen er at stasjonen på Lysaker kanskje blir 40m meter under bakken og ikke 20m som tidligere. Det vil si at under oss vil banen nok gå dypere enn hva vi tidligere har fått vite; dog noe lengre nord.

 

Det vil bli satt på rystelsesmålere på hus.

 

Parkering

Hver husstand har én plass i carportanlegget og kan i tillegg benytte gjesteparkeringen for bil nr. 2. Har husstanden flere biler må disse parkeres andre steder. Reglene gjelder også håndverkere og containere.
Ta kontakt med styret om det skulle være spesielle behov.

Carportanlegget
Hver enhet i sameiet har rett på en plass i carportanlegget. Sørg for normal orden og ryddighet for generell trivsel og for å unngå tiltrekning av uønskede aktiviteter. Carportanlegget skal med andre ord ikke brukes som deponi eller lager.

Ladbar bil
Ved parkering og lading av bil i sameiets carportanlegg skal man betale en årlig avgift på kr 1000,-. Gi beskjed til styret her. Når nye ladebokser er installert blir den enkelte husstand fakturert for faktisk bruk. Når ladeboksene er installert er det forbudt å benytte gammel infrastruktur til lading – selv om man «bare skal»…

Gjesteparkering
Gjesteparkeringen er i hovedsak ment for gjester, men den kan også benyttes for bil nr. 2. Har husstanden flere biler må disse parkeres utenfor sameiets område. Det er ønskelig med en viss rotasjon på gjesteparkeringen  og biler skal ikke stå i opplag her. Det skal være mulig for naboer å slippe til på disse plassene, og ikke minst gjester.

Snuplasser/veier
Snuplassene og veiene skal ikke benyttes som parkeringsplass. Disse skal kun benyttes til av-/pålessing.
Snuplassene og veiene må til enhver tid være tilgjengelige for utrykningskjøretøy og renovasjon (mandag/fredag).

Barnehagens parkeringsplass
Denne kan fritt benyttes på hverdager utenom åpningstid (7-17) og i helgene.

Beboerparkering på kommunale veier
I sameiets nærmeste nabolag innføres beboerparkering i september 2018. Dette gjelder ikke sameiets veier da disse er private veier. Det er ikke anledning for beboere i nabolaget å parkere på sameiets område for å unngå parkeringsavgift på de kommunale veiene.

Styret følger aktivt med på hvilken effekt innføringen av beboerparkering på de kommunale veiene får for vårt område og igangsetter tiltak om det blir nødvendig.

Rekker du å stoppe?

Styret får henvendelser fra bekymrede foreldre flere ganger i uken angående kjøretøy med for høy fart på området.

Et godt spørsmål sjåfører kan stille seg er: «Rekker jeg å stoppe hvis noen løper ut fra hekken nå?» Det er kun gangfart som gjelder for kjøretøy på området. Ingen unntak.

Steder som går igjen i bekymringsmeldingene er utenfor barnehagen, fotgjengerfeltene ved gjesteparkeringene og over mot stien vis-avis gjesteparkeringen til blokkene, svingene, og der veiene våre møter stiene.

« Older posts Newer posts »

© 2020 Furulund Sameie

Theme by Anders NorenUp ↑