Denne siden er spesielt rettet til eiendomsmeglere som er involvert i kjøp og salg av boliger knyttet til Furulund Sameie.

  • Org. nr.: 994 037 412
  • Sameiet består av 78 enheter.
  • Alle boligenheter på feltet er selveide og grunnen bygningene står på er eiet.
  • Sameiet drifter fellesarealer som internveier, carportanlegg, parkeringsplasser, lekeplasser og grøntområder.
  • Sameiets øverste organ er Årsmøtet.
  • Daglig drift håndteres av et styre på fem personer.
  • Hver boligenhet har rett på en plass i carportanlegget. Eksisterende parkeringsplass i carportanlegget overdras normalt ny eier.
  • Årsavgiften faktureres en gang per år (mai/juni). Se referat fra siste årsmøte for beløp.
  • Velforeningen har ingen felles gjeld.
  • Det er ikke eierskiftegebyr til sameiet ved skifte av boligeier.
  • Årsberetning/regnskap 2017:

    Referat-arsmote-Furulund-sameie-2018.pdf (1.5 MiB)

  • Se Praktisk informasjon for øvrig praktisk informasjon.

Vi setter pris på om ny eier melder inn adresseendring til sameiet.