Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Author: admin (page 2 of 8)

Utplassering av poretrykksmålere

I forbindelse med forbedelser til byggingen av Fornebubanen blir det satt ut poretrykksmålere på området.

 

Ny informasjon av dagen er at stasjonen på Lysaker kanskje blir 40m meter under bakken og ikke 20m som tidligere. Det vil si at under oss vil banen nok gå dypere enn hva vi tidligere har fått vite; dog noe lengre nord.

 

Det vil bli satt på rystelsesmålere på hus.

 

Parkering

Hver husstand har én plass i carportanlegget og kan i tillegg benytte gjesteparkeringen for bil nr. 2. Har husstanden flere biler må disse parkeres andre steder. Reglene gjelder også håndverkere og containere.
Ta kontakt med styret om det skulle være spesielle behov.

Carportanlegget
Hver enhet i sameiet har rett på en plass i carportanlegget. Sørg for normal orden og ryddighet for generell trivsel og for å unngå tiltrekning av uønskede aktiviteter. Carportanlegget skal med andre ord ikke brukes som deponi eller lager.

Ladbar bil
Ved parkering og lading av bil i sameiets carportanlegg skal man betale en årlig avgift på kr 1000,-. Gi beskjed til styret her. Når nye ladebokser er installert blir den enkelte husstand fakturert for faktisk bruk. Når ladeboksene er installert er det forbudt å benytte gammel infrastruktur til lading – selv om man «bare skal»…

Gjesteparkering
Gjesteparkeringen er i hovedsak ment for gjester, men den kan også benyttes for bil nr. 2. Har husstanden flere biler må disse parkeres utenfor sameiets område. Det er ønskelig med en viss rotasjon på gjesteparkeringen  og biler skal ikke stå i opplag her. Det skal være mulig for naboer å slippe til på disse plassene, og ikke minst gjester.

Snuplasser/veier
Snuplassene og veiene skal ikke benyttes som parkeringsplass. Disse skal kun benyttes til av-/pålessing.
Snuplassene og veiene må til enhver tid være tilgjengelige for utrykningskjøretøy og renovasjon (mandag/fredag).

Barnehagens parkeringsplass
Denne kan fritt benyttes på hverdager utenom åpningstid (7-17) og i helgene.

Beboerparkering på kommunale veier
I sameiets nærmeste nabolag innføres beboerparkering i september 2018. Dette gjelder ikke sameiets veier da disse er private veier. Det er ikke anledning for beboere i nabolaget å parkere på sameiets område for å unngå parkeringsavgift på de kommunale veiene.

Styret følger aktivt med på hvilken effekt innføringen av beboerparkering på de kommunale veiene får for vårt område og igangsetter tiltak om det blir nødvendig.

Rekker du å stoppe?

Styret får henvendelser fra bekymrede foreldre flere ganger i uken angående kjøretøy med for høy fart på området.

Et godt spørsmål sjåfører kan stille seg er: «Rekker jeg å stoppe hvis noen løper ut fra hekken nå?» Det er kun gangfart som gjelder for kjøretøy på området. Ingen unntak.

Steder som går igjen i bekymringsmeldingene er utenfor barnehagen, fotgjengerfeltene ved gjesteparkeringene og over mot stien vis-avis gjesteparkeringen til blokkene, svingene, og der veiene våre møter stiene.

Søppel på fellesareal

Styret har blitt kontaktet av en yngre beboer som ønsker at vi voksne skjerper oss og slutter å kaste sneiper, bæsjeposer og annet avfall på fellesarealene.

Styret bifaller.

El-bil

To ting angående el-bil:

1. IKKE lad el-bil med skjøteledning. Dette gjelder både egen parkeringsplass OG gjesteparkeringen. Det er sikkerhetsmessige årsaker til dette og vi ber innstendig om at det respekteres.

2. Når du får deg el-bil så meldes dette inn til styret her: http://www.skogbrynet.net/praktisk-informasjon/el-bil/. Dette gjelder også når man i hovedsak lader på andre plasser enn egen parkeringsplass, f.eks. på gjesteparkeringen. Det er nulltoleranse for å «bare» lade av og til og ikke betale for det. Dette er en økende utgiftspost for sameiet og de som lader er nødt til å bidra.

Velkommen til 17. mai-feiring i barnehagen!

Husk dugnad på lørdag!

Velkommen til dugnad på lørdag! Vi håper på godt vær og god dugnadsånd.

Her finner dere oppgavelistene for hver enkelt rekke:

NameSize
NameSize
Dugnad-rekke-0326.2 KiB106
Dugnad-rekke-0525.8 KiB94
Dugnad-rekke-0725.6 KiB94
Dugnad-rekke-0925.0 KiB99
Dugnad-rekke-1125.8 KiB129
Dugnad-rekke-1325.7 KiB118
Dugnad-rekke-1526.0 KiB107
Dugnad-rekke-1726.4 KiB112
Dugnad-rekke-1925.6 KiB99
Dugnad-rekke-2125.6 KiB109
Dugnad-rekke-2325.8 KiB112
Dugnad-rekke-2525.7 KiB104

Vasking av veier og garasje fredag – flytt bilen!

Vi minner om vårrengjøring av veier og garasje fredag. Husk å flytte biler senest torsdag kveld!

Fredag må alle biler være fjernet og skibokser og annet utstyr (for eksempel ladere) i garasjen må tas ned/monteres på bilene. Det kan heller ikke parkeres på gjesteplasser, snuplasser, langs veiene eller på fortau.

Ikke parker på området før Myrvoll har forlatt det! De er ikke nødvendigvis ferdige selv om vi ønsker å tro at de er det.

Referat fra årsmøte 2018

Årsrapport for 2017 og referat fra årsmøtet avholdt 21. mars 2018 finner dere her:

Referat-arsmote-Furulund-sameie-2018.pdf (1.5 MiB)

Vårrengjøring fredag 20. april

Fredag 20. april er planlagt vårrengjøring av veier og garasje. Denne dagen må alle biler fjernes og skibokser i garasjen må tas ned/monteres på bilene. Det kan heller ikke pasrkeres på gjesteplasser, snuplasser, langs veiene eller på fortau.

Ikke parker i på området før Myrvoll har forlatt det! De er ikke nødvendigvis ferdige selv om vi ønsker å tro at de er det.

 

Vi satser knallhardt på varmere vær slik at isen i veiene er borte til fredag. Om ikke naturen selv tar dette ber vi alle med mulighet til å hugge opp så mye av isen langs stikkveiene slik at den smelter fortere. Spett anbefales…

Myrvoll kan gjøre jobben denne fredagen og vi vil gjerne få bort grusen som støver så fryktelig. Dessverre vil ikke Myrvoll kunne ta med grus som ligger inne i is og vi må da ta dette selv på dugnaden.

Older posts Newer posts

© 2020 Furulund Sameie

Theme by Anders NorenUp ↑