Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Barnehageplasser 2020

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage.

Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.

Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.

Dette må være styret i hende innen 28. februar 2020.

Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

(Har du benyttet skjema fra 2019 slipper å sende inn på nytt).

Felter markert med * er obligatoriske.

Spørsmålet må besvares for at innholdet i skjemaet skal bli sendt inn.

 

Sameiemøte

Sameiemøte (årsmøte) avholdes onsdag 18.mars kl 20.00 i Ullern menighetshus.

Saker til behandling må være sendt skriftlig til styret senest 15. februar. Full innkalling med saksliste distribueres senest 14 dager før møtet.

Dugnad lørdag 27. april

Vi satser på en hyggelig og effektiv dugnad og gjentar suksessen med kaffe og kake på lekeplassen etterpå. Vel møtt!

Vårrengjøring torsdag 11. april

Veier, parkeringsplasser og garasjeanlegg feies og spyles torsdag 11. april.

Biler, tilhengere og annet må fjernes fra området kl 7:30 – 18:00.

Dette gjelder også håndverkere.

Husk årsmøte i kveld kl 20!

Vi minner om årsmøte i kveld kl 20 i Peisestuen i Ullern Menighetshus i Holgerslystveien mellom Ullern kirke og Bestum skole.

Husk å ta med ferdig utfylt møteseddel/fullmakt (siste side i årsrapporten).

Arsrapport-Furulund-Sameie-2018.pdf (4.6 MiB)

Årsmøte 2019

STYRET AVHOLDER ÅRSMØTE FOR FURULUND SAMEIE TORSDAG 21. MARS 2019 KL 20.00.
ÅRSMØTET AVHOLDES I ULLERN KIRKES MENIGHETSHUS.

FORSLAG TIL SAKER TIL ÅRSMØTET SENDES TIL STYRET PÅ E-POST STYRET@SKOGBRYNET.NET ELLER VIA KONTAKTSKJEMAET PÅ SAMEIETS HJEMMESIDE WWW.SKOGBRYNET.NET SENEST 28. FEBRUAR 2019.

VI HÅPER AT SÅ MANGE SOM MULIG KOMMER PÅ MØTET.

HILSEN STYRET
FURULUND SAMEIE

Barnehageplasser 2019

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage. Daglig leder opplyser at det på sameiets kvote i 2019 er følgende antall ledige plasser:

  • 14

Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.

Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.

Dette må være styret i hende innen 27. februar 2019.

Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

Felter markert med * er obligatoriske.

Spørsmålet må besvares for at innholdet i skjemaet skal bli sendt inn.

Åpen barnehage onsdag 13. februar

Det er åpen barnehage for søkere til barnehageplass i Skogbrynet Kanvas-barnehage onsdag 13. februar kl. 19.00 – 20.00.

Husk å søke hovedopptaket til Oslo kommune!

Mer info angående prioritering fra sameiet kommer innen kort tid.

Mer informasjon om barnehageplass finnes her.

Dugnad lørdag 27. oktober

Dato for høstens dugnad er lørdag 27. oktober kl 10-12 (dvs så lenge det er nødvendig). Oppgavelister blir delt ut i forkant av dugnaden.

Merk at man må vente med å kaste privat avfall i containerne til etter at dugnaden er avsluttet. Det er ikke anledning til å kaste farlig avfall, elektro, oppussingsavfall, maling, dekk og lignende i containerne.

 

Forsøpling etter festlige lag

Styret har fått klager på forsøpling etter festlige lag. Ta gjerne en prat med ungdommen om at området ikke ryddes av seg selv. Det er ikke greit at lekeplassen og området ellers er fullt av sneiper og tomflasker/ølbokser.

« Older posts

© 2020 Furulund Sameie

Theme by Anders NorenUp ↑